English language Русский язык Latviešu valoda Deutsche Sprache

Lietošanas noteikumi

Uzmanību! Lai reģistrētos šajā saita Jums jābūt vecākam par 18 gadiem. Pieeja saitam un tā lietošana personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem ir stingri aizliegta!

Šie noteikumi ir izstrādāti Dating Stream, turpmāk „Kompānija” ar mērķi izskaidrot saita www.datingstream.eu , turpmāk „Saita” lietosanas noteikumus un Saita konfidencialitātes politiku. Lūdzam, pirms Jūs uzsākat lietot Saitu, uzmanīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Konfidencialitātes politiku.

1.IEVADS

Veicot reģistrāciju Dating Stream saitā Jūs kļūstat par pilntiesīgu Saita lietotāju, turpmāk „ Lietotājs” un piekrītat lietošanas noteikumiem. Apmeklētāji, kuri nav reģistrējušies arī dzan akceptē šos noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, nereģistrējaties šajā saitā.

2.REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA

Lai kļūtu par Saita lietotāju, Jums ir jāreģistrējas.Kļūstot par Lietotāju, Jūs apstipriniet, ka personīgā informācija, ko sniedzāt ir patiesa un korekta un Jūs apņematies to atjaunot nepieciešamības gadījumā. Jūs apstipriniet, ka Kompānija var datus uztvert kā patiesus un pilnīgus. Jūs piekrītat tam, ja dati izrādīsies maldinoši vai neatbilstoši, Kompānijai ir tiesības bloķet Jūsu dalību Saitā un dzēst profilu.

3.LIETOTĀJA VĀRDS UN PAROLE

Reģistrējoties Jums ir jāizveido lietotāja vārds un parole. Kompānijai ir tiesības atteikt reģistrēt tādu vārdu, kas jau pastav Saita bāzē, vai ir aizsargāts ar trademark vai autortiesībām, vai arī ir vulgārs vai maldinošs. Jūs esat atbildīgi par konfidencialitāti un Lietotāja vārda izmantošanu un apņematies nenodot paroli un vārdu trešajām personām. Ja Jums rodas aizdomas, ka parole ir kļuvusi zināma trešai personai, lūdzam to nekavējoties nomainīt.

4.APMAKSA

Apmaksas noteikumi un izcenojumi par piedāvāties servisiem un pakalpojumiem ir izvietoti Saita. Maksas pakalpojumi Lietotājam kļūst pieejami tikai pēc pakalpojumu apmaksas veikšanas. Gadījumā, ja Lietotājs pārtrauc pakalpojumu izmantošanu un/vai savu dalību Saitā, neatkarīgi no iemesla, neizmantotā apmaksas daļa Lietotājam netiek atgriezta.

5.KOMPANIJAS PIENAKUMI UN TIESĪBAS

Kompānija patur sev tiesības jebkurā laikā:

 1. Mainīt šo Noteikumu nosacījumus un saturu;
 2. Mainīt Saita vizuālo tēlu un saturu, tai skaitā arī dažādu funkciju pieslēgšanu, atslēgšanu vai darbības apturēšanu.
 3. Mainīt Saita dalības maksas noteikumus, izcenojumus un maksas pakalpojuma klāstu.
 4. Jebkuras Kompānijas veiktās izmaiņas stajas spēkā nekavējoties un bez Lietotaju iepriekšējās brīdināšanas. Tālākā Saita izmantošana tiek uzskatīta par piekrišanu izmaiņām.
 5. Kompānija veic visus nepieciešamos pasākumus lai nodrošinatu Lietotājiem diennakts pieeju visiem Saita servisiem un funkcijām, bet negarantē 100% pieejamību.
 6. Kompānija apņemas regulāri veikt nepieciešamo Saita modernizāciju vērstu uz jauno klientu piesaisti un reitinga uzlabošanu.

6.LIETOTĀJA PIENAKUMI UN TIESĪBAS

Kļūstot par Lietotāju Jūs apstiprināt, ka:

 1. Jūs un tikai Jūs esat atbildīgi par Saitā izvietotās un citiem Lietotājiem sniegtās informācijas saturu.
 2. Jūs apņematies neizplatīt Saitā un citiem Lietotājiem jebkāda veida diskriditējošu, neprecīzu, rupju, draudīgu, nepiedienīgu, rasu diskriminējošu informāciju. Gadījumā, ja Jūs saņemat no cita Lietotāja tāda veida informāciju, lūdzam Jūs nekavējoties sazināties ar Saita administrāciju sadaļā „Feedback”.
 3. Jūs apņematies neizsūtīt un nenodot citiem Lietotājiem nekādus telefonu numurus, dzīvesvietas adreses, uzvārdus, URL, e-pastu adreses, linkus, fotogrāfijas, vai jebkādus citus trešās personas privātdatus.

Kompānija patur sev tiesības, bet tai nav pienākums, noraidīt vai nepieļaut izvietot Saitā jebkuru Lietotāja profilu vai fotoattēlu, ja tiek pārkāpti nosacījumi:

 1. Aizliegts izmantot svešu tēlu
 2. Aizliegts izvietot reklāmu, nodarboties ar jebkāda veida preču vai pakalpojumu pirkšanu un/vai pārdošanu.
 3. Aizliegts ievākt jebkāda veida informāciju par citiem Saita Lietotajiem komerc vai kādos citos nolūkos bez Lietotaju piekrišanas.
 4. Aizliegts jebkadā veidā mēģināt uzlauzt vai bojāt serverus vai tīklus, kas nodrošina Saita darbību.

7.DALĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Jūs varat pārtraukt dalību Saitā jebkurā brīdī, neatkarīgi no iemesla, pēc rakstiska pieteikuma nosūtīšanas. Iepriekš veiktās un neizmantotās apmaksas par dalību vai pakalpojumiem atgrieztas netiek. Kompanijai ir tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšējā brīdinājuma apturēt vai bloķēt Jūsu pieeju Saitam, ja tiek pārkāpti šie Noteikumi. Jūsu dalība Saitā ir domāta tikai Jūsu lietošanai. Nodot to trešai personai ir aizliegts.

GalvenāLietošanas noteikumiPrivātuma politika ReklāmaPadomi, lai iepazītosAtbalsts

Copyright © 2009-2010 (by Datingstream Ltd.) All rigths reserved.
Created by Oleg Potapov studio